Nasze oferty są dostosowane do wymagań jakie dana Stella stawia opiekunce. Im bardziej uciążliwe miejsce tym większy zarobek. Podczas pierwszego spotkania w domu klienta staramy się jak najlepiej poznać stopień uciążliwości i skonfrontować z nim potencjalną opiekunkę/opiekuna. Każda z naszych opiekunek jako samodzielny podmiot gospodarczy, ma prawo do bezpośredniej pertraktacji finansowej z rodziną. Jeżeli po przyjeździe Stella okaże się trudniejsza niż ją oszacowano, zakres pielęgnacji uległ zmianie, stan podopiecznego pogorszył się, należy zgłosić ten fakt koordynatorce. Jeżeli uwagi opiekunki/opiekuna są uzasadnione rozpoczynamy pertraktacje.

Nie praktykujemy obniżania stawek dla osób mówiących językiem komunikatywnym i słabym. Wyróżniamy osoby porozumiewające się językiem niemieckim w stopniu bardzo dobrym. Osoby te mogą liczyć na 150 euro dopłaty.