My dla Was

Zobowiązania pośrednika:

  • Dbanie o pisemne formalności dotyczące zameldowania, wymeldowania, osobiste towarzyszenie w urzędzie meldunkowym, w wydziale dla obcokrajowców i urzędzie odpowiedzialnym za założenie działalności gospodarczej.
  • Prowadzenie korespondencji urzędowej.
  • Sporządzanie i dostarczanie rachunków dla niemieckich klientów.
  • Archiwizowanie danych i dokumentów.
  • Pomoc w przygotowaniu rozliczenia podatkowego.
  • Uwzględnienie próśb dotyczących zakresu i charakteru pielęgnacji, termin rozpoczęcia i czasu trwania przyjętego zlecenia u niemieckiego klienta.
  • Zapewnienie zleceniodawcy nieodpłatnego schronienia w przypadku nagłej utraty miejsca opiekuńczego. Bezpłatny przewóz do hotelu.
  • Zapewnienie obsługi telefonicznej poza godzinami pracy biura w przypadkach pilnych i niecierpiących zwłoki.
  • W razie potrzeby krótkie szkolenie pielęgnacyjne w domu podopiecznego przeprowadzone przez wykwalifikowany personel medyczny naszej firmy.
  • Ubezpieczenie zdrowotne.