Служители на фирмата SeniorenService Goldener Herbst

Можете да разчитате на нас!

Моника Кроликовски

Собственик на SeniorenService Goldener Herbst GmbH & Co. KG

Михал Кроликовски

Собственик SeniorenService Goldener Herbst GmbH & Co. KG

Норберт Ковалски

Заместник на собственика на фирмата Счетоводство

Магдалена Левандовска-Дубиел

Специалист маркетинг и реклама

Марк Алеродер-Хефнер

Специалист заетост и заплати

Малгожата Киелбаса

Координатор на болногледача
Бял регион

Анета Стаиш 

Координатор на болногледача - Бял регион

Юстина Свидерска

Координатор на болногледача
Зелен регион

Мартина Волтер

Координатор на болногледача
Зелен регион

Александра Мажинска

Координатор на болногледача
Червен регион

Анна Словик

Координатор на болногледача
Зелен регион

Анна Внук-Липински

Работа на терен, трансфери и настаняване

Катажина Кушек-Беднарук

Специалист логистика и транспорт

Антонио Ло Белло

Работа на терен, трансфери и настаняване

Антонио Тиминери

Работа на терен, трансфери и настаняване

Юстина Палка

Работа на терен, трансфери и настаняване

Томас Палка

Работа на терен, трансфери и настаняване

Николетта Кроликовски

Медицински консултации

Агниешка Тиминиери

Координатор PL и привличане на клиенти
Медицински консултации

Терез Кшизок

Координатор PL и привличане на клиенти
Специалист набиране на болногледачи

Елизабет Климашевски

Телефонна централа

Беат Каркош

Телефонна централа