Формуляри

Регистрация

Формуляр от дата
Готовност на
Основни данни
телефони
E-mail
Начин на пристигане
Работя в ритъм
Имам
Имам книжка
Имам опит
Немски език
Степен на владеене
Грижил съм се за болни с
ДРУГИ болести
Мога да работя с
Знам техника за пренасяне на пациента
Мога да ставам през нощта
Обичам да работя в градината (като хоби)
Не ми пречат животни вкъщи
Страдам от хронични заболявания
хронични заболявания
Алергии
Алергии
Мога да вдигам тежести
Пуша
Готов/а съм да се грижа за
Размери на тялото
Работил съм с фирми
Имам препоръки
Получих вашия телефонен номер от
Допълнителна информация
Zgoda