Ние за Вас

Задължения на посредника:

  • Да следи за формалностите, свързани с адресната регистрация, отрегистрирането, лично придружаване в учреждението за регистрация, в отдела за чужденци и в учредението, отговорно за регистрация на стопанска дейност.
  • Водене на официална кореспонденция.
  • Изготвяне и предоставяне на сметки за немските клиенти.
  • Архивизиране на данни и документи.
  • Помощ при подготовката на данъчната декларация.
  • Вземане предвид на молбите относно характера на болногледачеството, началото и края на приетия ангажимент при немския клиент.
  • Осигуряване на безплатен подслон при внезапна загуба на мястото на грижа. Безплатен превоз до хотел.
  • Осигуряване на телефонна връзка извън работното време на офиса в спешни неотложни случаи.
  • В случай на нужда кратко обучение по болногледачество в дома на обгрижваното лице, провеждано от квалифициран медицински персонал на нашата фирма.
  • Здравно осигуряване.